-->

مشاهده نتیجه آزمون


داوطلب گرامی به نکات زیر توجه فرمایید:
-حضور در محل آزمون حداقل یکساعت قبل از شروع آزمون الزامی است.
-جهت پاسخگویی به سوالات،مداد مشکی نرم، پاک کن و تراش به همراه داشته باشید.
-به همراه داشتن موبایل و سایر لوازم الکترونیکی در جلسه آزمون ممنوع است.
-درصورت مشاهده هرگونه مغایرت در اطلاعات کارت ورود به جلسه ،قبل از شروع آزمون به باجه رفع نقص مستقر در محل آزمون مراجعه نماید.


قبول شدگان نهایی کادر اداری جهت تکمیل مدارک روز دوشنبه 2 مهر از ساعت 8 تا 12 به دفتر دبیرستان دانا و توانا مراجعه نمایند.